Assimo Brasschaat:Verzekeringen & pensioensparen in uw buurt

+ Pensioenverzekering: Minder belastingen, meer pensioen!

 

Gemiddeld zult u ongeveer 60% van uw inkomen verliezen wanneer u met pensioen gaat. Sparen voor een bijkomend pensioen is dus een absolute noodzaak indien uw levensstandaard wenst te behouden. Een pensioenspaar verzekering biedt u een minimum gegarandeerde interest. Pensioensparen bij de bank geeft u die garantie niet.

Enkele feiten op een rijtje :

- De overheid heeft niet de financiële middelen om de pensioenen te verhogen in de toekomst
- Door de medische vooruitgang leven de mensen langer en moet er dus ook langer een pensioen uitbetaald worden. Dit legt een bijkomende last op de overheidsfinanciën.
- Hogere inkomens zullen meer verlies lijden bij pensionering dan de lagere inkomens
- Het gemiddelde pensioen van een loontrekkende bedraagt nu circa 1050 Euro per maand, dat van een zelfstandige circa 750 Euro per maand.
- Mannen hebben pas recht op een volledig pensioen na een loopbaan van 45 jaar. Voor vrouwen wordt de loopbaan ook geleidelijk aan in de
komende jaren opgetrokken naar 45 jaar.
- De gemiddelde loopbaan voor mannen is nu 42 jaar en die voor vrouwen 31 jaar. Gemiddeld hebben mannen en vrouwen dus geen recht op een
volledig wettelijk pensioen.
- Een rusthuis kost gemiddeld circa € 1300 per persoon en per maand in Vlaanderen.
- De actieven (werkenden) betalen de pensioenen van de niet actieven (gepensioneerden). Het aantal actieven neemt echter af en het aantal niet actieven neemt toe. Het resultaat is dat er problemen ontstaan bij de financiering van de pensioenen.


 
Groepsverzekering
Ind. Pensioentoezegging (IPT)
Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ)
Pensioen- / Lange Termijnsparen
Onderschrijver Vennootschap Vennootschap Zelfstandige Iedereen tussen 18 en 64 jaar
Premiebetaling Vennootschap/loontrekkende Vennootschap Zelfstandige Privé persoon
Max. premie 80%-regel 80%-regel 8,17% referentieïnkomen 3 jaar voordien met maximum van € 3.017 * PS: € 940
* LTS: € 2.260
Duurtijd Geen minimum Minimum 5 jaar Minimum 5 jaar Minimum 10 jaar
Waarborgen * Pensioenkapitaal
* Kapitaal bij overlijden
* Aanvullende waarborgen:
° Kapitaal overlijden door ongeval
° Vervangingsinkomen
° Premievrijstelling
* Pensioenkapitaal
* Kapitaal bij overlijden
* Aanvullende waarborgen:
° Kapitaal overlijden door ongeval
° Vervangingsinkomen
° Premievrijstelling
* Pensioenkapitaal
* Kapitaal bij overlijden
* Aanvullende waarborgen:
° Kapitaal overlijden door ongeval
° Vervangingsinkomen
° Premievrijstelling
* Pensioenkapitaal
* Kapitaal bij overlijden
* Aanvullende waarborgen:
- Kapitaal overlijden door ongeval
- Vervangingsinkomen
- Premievrijstelling
Premietaks 4,4% 4,4% 0% PS: 0%, LTS 2%
Fiscaal voordeel * Premie vennootschap: aftrekbaar als beroepskost indien voldaan aan 80%-regel
* Premie loontrekkende: fiscaal voordeel 30% + gemeentebelasting
Aftrekbaar als beroepskost
indien voldaan aan 80%-regel
* Aftrekbaar als beroepskost
* Marginale aanslagvoet +
gemeentebelasting
* Aftrekbaar voor berekening van
sociale bijdragen (tot 20% voordeel)
fiscaal voordeel 30% +
gemeentebelasting
Eindtaxatie * 16,50% op kapitaal gevormd door stortingen vennootschap, ex. WD
* 10% op kapitaal gevormd door werknemer, ex. WD
* !!! Generatiepact!!! Opname vanaf 65 jaar en effectief actief tot dan: 10% ipv 16,50%
* 16,50% op kapitaal gevormd
door stortingen vennootschap,
ex. WD
* !!! Generatiepact!!!
Opname vanaf 65 jaar
en effectief actief tot dan:
10% ipv 16,50%
* in Personenbelasting als
fictieve rente
* 5% kapitaal ex. WD
gedurende 10 jaar
bij uitbetaling vanaf 65 jaar
* Tussen 4,50% en 1%
gedurende 13 jaar
bij uitbetaling voor 65 jaar
10% op kapitaal ex. WD+ Medische kosten (hospitalisatie)

We worden steeds ouder. De kans dat we ooit opgenomen worden in een ziekenhuis wordt groter naarmate we ouder worden. Dikwijls gebeurt het dat de patient zelf een groot deel van de ziekenhuisfactuur moet betalen. Dit kan snel oplopen tot enkele duizenden Euros. Kom niet voor voldomme feiten te staat & contacteer ons over uw dossier inzake hospitalisatie.

Diverse kosten kunnen verzekerd worden:

- Kosten bij verblijf in een ziekenhuis.
- Kosten van doktersbezoeken.
- Kosten van nazorg (kinesitherapie & dergelijke).
- Bezoek aan tandarts.
- Medische bijstand voor personen die constant of geregeld hulpbehoevend zijn.
- Ongeval in het buitenland.
- Bijkomende kosten, zoals repatriëring.

Let op: Uw mutualiteit biedt dikwijls ook zulke verzekeringen aan. De dekkingen zijn echter dikwijls beperkt en dus minder uitgebreid dan die van verzekeraars. Wij kunnen u hierover inlichten.

U bent verzekerd via uw werkgever?
Dan kunt u zich nu al voorbereiden voor wanneer u met pensioen gaat en op dat moment de dekking van uw werkgever wilt voortzetten. Indien u dit niet doet en gewoon afwacht dan zult u waarschijnlijk geconfronteerd worden met zeer dure premies bij pensionering. Wij kunnen u hierover inlichten.+ Brandverzekering

Pas wanneer een ernstig schadegeval zich voordoet besef je hoe waardevol uw huis en uw bezittingen zijn. Is uw brandpolis wel zo up-to-date als u denkt? Wij bekijken graag met je uw verzekeringsdossier.

 • Brand, ontploffing, blikseminslag of aanrijding schade veroorzaakt aan uw woning, omheining en of tuin door een derde.
 • Storm of hagel schade.
 • Elektriciteit schade veroorzaakt aan u huishoudtoestellen & andere.
 • Waterschade. De gevolgschade is gedekt bij insijpelen in door het dak, lekken inleidingen of bij het overlopen van sanitaire installaties. Ook de opzoekingskosten zijn verzekerd in welbepaalde gevallen.
 • Glasbreuk of breuk van koepels.
 • Natuurrampen. Vroeger diende u aan te kloppen bij het rampenfonds. Nu zijn het de verzekeraars die de schadevergoeding.
 • De kosten van een ex per die u mag aanstellen om uw belangen te verdedigen voor de bepaling van de schadevergoeding.
 • Materiële Schade berokkend bij de buren.
 • Tijdelijk verblijf elders wanneer uw woonst door een gedekt schadegeval niet meer bewoonbaar is.
 • Bijstand: verzekeraar zal u helpen om eerste hulp te organiseren indien een schadegeval zich voordoet.
 • Diefstal van voorwerpen in uw woning, en zelfs buiten uw woning. Ook schade aan uw woning. is dan verzekerd. Vraag ook naar onze voorwaarden voor dekking van kunstvoorwerpen, juwelen, antiek en dergelijke.
 • Vergoeding van extra kosten of omzetverlies (bedrijfsschade) veroorzaakt door het schadegeval.

Let op!
Zorg er steeds voor dat de verzekerde bedragen in u brandpolis correct zijn. Zoniet zult u onvoldoende vergoed worden bij schade.
Wij kunnen u daarbij helpen.+ Autoverzekering

Bijna iedereen zal ooit wel eens een schadegeval meemaken. De kans is groot dat er dan een dispuut is met de tegenpartij. Een deskundige hulp en advies van uw makelaar of agent is dan van cruciaal belang.

De mogelijke dekkingen zijn:

 • Ba ( burgerlijke aansprakelijkheid). Is een wettelijk verplichte verzekering. Dekt lichamelijk letsel en materiële schade die door uw fout is veroorzaakt tegenover iemand anders (een derde).
 • Rechtsbijstand zal uw rechten verdedigen en proberen het schadebedrag terug te eisen bij de tegenpartij wanneer deze in fout is.
 • Kleine omnium. Dit omvat:
  1. Brand, ontploffing, blikse;
  2. Diefstal of poging daartoe. Vraag ons naar het anti diefstal systeem dat de verzekeraar wenst;
  3. Glasbreuk of barst van een of meerdere ruiten;
  4. Natuurkrachten (storm, hagel en dergelijke) of aanrijding met dieren;
 • Grote omnium.
 • Niet alleen is dan de kleine omnium gedekt (zie hierboven), maar ook schade aan uw voertuig door eigen fout, vruchtmisdrijf of vandalisme.
 • Bestuurder. Als de chauffeur van uw voertuig een ongeval in fout veroorzaakt dan zijn zijn eigen verwondingen niet verzekerd. De verzekering bestuurder biedt hiervoor een oplossing.


Let op!
Er zijn verschillende vergoedingsformules voor omnium. De goedkopere formules zullen u over het algemeen minder vergoeden dan de duurdere. Wij kunnen u hierover inlichten.+ Reisbijstand (Assistance)

Uw vakantie kan grondig verstoord worden of zelfs een nachtmerrie worden na een ziekte , ongeval of dergl. Dankzij een reisbijstandsverzekering worden de meeste kosten vergoed en wordt u bijgestaan met raad en daad in uw taal in het land waar u zich bevindt.

Kosten die kunnen verzekerd worden:

- Medische kosten in het buitenland bij ziekte of ongeval.
- Transportkosten terug naar Belgie (repatriëring).
- Sleepkosten voertuig.
- Waarde van bagage die gestolen of verloren is.
- Terugbetaling van uw reiskosten bij onverwachtse annulatie.
- Advies wanneer zich een probleem voordoet tijdens uw vakantie.

Let op: uw mutualiteit kan ook een dekking aanbieden. Deze dekking is dikwijls beperkt en minder uitgebreid dan die van verzekeraars. Wij kunnen u hierover de nodige inlichtingen verschaffen.+ Andere verzekeringen

 

- Aansprakelijkheidsverzekering (BA gezin, Familiale) : deze verzekering hebt u nodig wanneer u , uw kind, uw huisdier, enz.... schade of letsel heeft veroorzaakt
een iemand anders, een derde
- Verzekering rechtsbijstand : betaalt een advocaat, gerechtskosten ed wanneer u een geschil hebt met iemand of met een bedrijf
- Verzekering gewaarborgd inkomen : als zelfstandige ontvangt u max. slechts ca 1.200 Euro per maand (vanaf de 2de maand) van uw mutualiteit indien u de pech hebt om tijdelijk of blijvend niet meer te kunnen werken door ziekte of ongeval. Deze verzekering betaalt u een aanvullend inkomen gedurende deze periode van werkongeschiktheid
- Ongevallenverzekering . Verzekeraar betaalt in dit geval een bedrag uit bij overlijden of bij blijvende invaliditeit. Ook inkomensverlies kan worden vergoed evenals de medische kosten.